گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۸

 

ای داده روی خوب تو از حسن داد دیده

ایزد ز آفرین فراوانت آفریده

چون ذره در هوای تو خورشید آسمانی

بسیار در فراز و نشیب جهان دویده

گل در میان باغ به دست نسیم صد پی

[...]

اوحدی