گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶۰

 

تو نه چنانی که منم من نه چنانم که توییتو نه بر آنی که منم من نه بر آنم که تویی
من همه در حکم توام تو همه در خون منیگر مه و خورشید شوم من کم از آنم که تویی
با همه ای رشک پری چون سوی من برگذریباش چنین تیز مران تا که بدانم که […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی