گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۸۳

 

ساقی فرخ رخ من جام چو گلنار بدهبهر من ار می‌ندهی بهر دل یار بده
ساقی دلدار تویی چاره بیمار توییشربت شادی و شفا زود به بیمار بده
باده در آن جام فکن گردن اندیشه بزنهین دل ما را مشکن ای دل و دلدار بده
باز کن آن میکده را ترک کن این عربده راعاشق تشنه زده را […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی