گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۷۷

 

چون تو شدی پیر بلندی مجویکانکه ز تو زاد بلندان شود
روز نبینی چو به آخر رسدسایهٔ هر چیز دو چندان شود


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی