گنجور

شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳ - زکات زندگی

 

شب همه بی تو کار من شکوه به ماه کردنستروز ستاره تا سحر تیره به آه کردنست
متن خبر که یک قلم بی تو سیاه شد جهانحاشیه رفتنم دگر نامه سیاه کردنست
چون تو نه در مقابلی عکس تو پیش رونهیماینهم از آب و آینه خواهش ماه کردنست
نو گل نازنین من تا تو نگاه می کنیلطف بهار […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شهریار