گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۳

 

آن نفسی که باخودی یار چو خار آیدتوان نفسی که بیخودی یار چه کار آیدت
آن نفسی که باخودی خود تو شکار پشه‌ایوان نفسی که بیخودی پیل شکار آیدت
آن نفسی که باخودی بسته ابر غصه‌ایوان نفسی که بیخودی مه به کنار آیدت
آن نفسی که باخودی یار کناره می‌کندوان نفسی که بیخودی باده یار آیدت
آن نفسی که […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی