گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷

 

عاشق تو جان مختصر که پسنددفتنه تو عقل بی خبر که پسندد
روی تو کز ترک آفتاب دریغ استدر نظر هندوی بصر که پسندد
روی تو را تاب قوت نظری نیستدر رخ تو تیزتر نظر که پسندد
چون بنگنجد شکر برون ز دهانتاز لب تو خواستن شکر که پسندد
چون نتوان بی کمر میان تو دیدنموی میان تو را […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار