گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۰

 

بی تو زمانی سر زمانه ندارمبلکه سر عمر جاودانه ندارم
چشم مرا با تو ای یگانه چه نسبتچشم دو دارم ولی یگانه ندارم
مرغ توام بال و پر بریخته از عشقدر قفسی مانده آب و دانه ندارم
عشق تو بحری است من چو قطرهٔ آبمطاقت آن بحر بی کرانه ندارم
مرغ شگرفی و من ضعیف ستم‌کشدر خور تو هیچ […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار