گنجور

فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۴

 

بر در می‌خانه تا مقام گرفتماز فلک سفله انتقام گرفتم
خدمت مینا علی الصباح رسیدمساغر صهبا علی الدوام گرفتم
در ره ساقی به انکسار فتادمدامن مطرب به احترام گرفتم
خرقه نهادم به رهن و باده خریدمسبحه فکندم ز دست و جام گرفتم
هیچ نشد حاصلم ز رشتهٔ تسبیححلقهٔ آن زلف مشک فام گرفتم
پرده برانداختم از ان رخ و گیسوکام […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فروغی بسطامی