گنجور

شعرهای با وزن «مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور)» و حروف قافیهٔ «ابت»

 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۵۷

 

گنج جمالی و کاینات خرابت

شاهد غیبی و آب و خاک نقابت

مست تو بودم هنوز مبدع فطرت

دست فراغت نشسته از گل و آبت

جان و دلم تازه شد ز وعده وصلت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی