گنجور

شعرهای با وزن «مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف)» و حروف قافیهٔ «الیبساست»

 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۸

 

مردم چشمم ز تو خالی بس است

مونس جان از تو خیالی بس است

ماه فروشد بنمای ابروان

نایب ماه از تو هلالی بس است

بهر رکاب تو ز خون جگر

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی