گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۶

 

ای خط تو سبزی خوان بلا

خال سیاه تو نشان بلا

لعل لبت کان دل من کرد خون

خوانمش از درد تو کان بلا

زاهد خود بین به امید عطاست

[...]

کمال خجندی