گنجور

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۸۴

 

دلبر من عین کمالست و بس

چهرهٔ او اصل جمالست و بس

بر سر کوی غم او مرد را

هر چه نشانست وبالست و بس

در ره او جستن مقصود از او

[...]

سنایی
 
 
sunny dark_mode