گنجور

قائم مقام فراهانی » منشآت » دیباچه‌ها » دیباچه دویم

 

رسم ترنج است که هر نوبهار

پیش دهد میوه پس آرد بهار

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » رساله‌ها » شرح حال نشاط

 

هر چه درین راه نشانت دهند

گر نستانی باز آنت دهند

قائم مقام فراهانی
 
 
sunny dark_mode