گنجور

فصیحی هروی » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۱ - مثنوی ترجیعی

 

ای که بود [...] ملک تو

سبع مثانی رقم کلک تو

کاشف اسرار حقایق تو‌یی

بلبل بستان دقایق تو‌یی

ملک سخن از تو پر‌آوازه شد

[...]

فصیحی هروی
 

فصیحی هروی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۲ - مدح محمد امین

 

بدر شرف مهر صفاهان سپهر

نسخه نقش قدمش ماه و مهر

بوسه بهای کف پایش جهان

غشیه بر دوش درش آسمان

یکه ‌نشین صف دین مبین

[...]

فصیحی هروی
 
 
sunny dark_mode