گنجور

حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۲۵

 

هجوم گریهٔ تلخ و خروش ناله های من

شکر خواب بهاران شد، غزال شیر مستش را

زگلشن بوی خون تازه دل بر دماغم زد

دهان غنچهٔ گستاخ، بوسیده ست، دستش را

حزین لاهیجی