گنجور

شاهدی » دیوان فارسی » غزلیات » شمارهٔ ۹

 

باز نما به مطربان نغمۀ جان گداز را

تا بدرند از طرب پردۀ اهل راز را

گر بنشانیم شبی شمع صفت برابرت

پیش رخیت بنگری سوز دل گداز را

خوش بود ای سرور جان ناز تو و نیاز من

[...]

شاهدی
 
 
sunny dark_mode