گنجور

شعرهای با وزن «مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف)» و حروف قافیهٔ «یدیمازو»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۸۶

 

عمر که بی‌او گذشت، ذوق ندیدیم ازو

دل بر شادی نخورد، تا ببریدیم ازو

دست تمنای ما شاخ امیدی نشاند

لیک به هنگام کار میوه نچیدیم ازو

چند جفا گفت و زو دل نگرفتیم باز

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای