گنجور

شعرهای با وزن «مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف)» و حروف قافیهٔ «رمیگرید»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۴۶

 

لاله از رشک رخت خون جگر می گرید

آتش از گرمی خوی تو شرر می گرید

حلقه زد تا خط شبرنگ به گرد رخ او

هاله چون حلقه ماتم به قمر می گرید

سنگ را گریه به جان سختی فرهاد آید

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی