گنجور

شعرهای با وزن «مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف)» و حروف قافیهٔ «انیبگوی»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۶۶

 

عاشقم، از عشق من گر به گمانی بگوی

چاره ندانم که چیست؟ آنچه تو دانی بگوی

منتظرم تا مگر پیش من آیی شبی

گر بتوانی بیا ور نتوانی بگوی

من به دلم یار تو، باز تو گر یار من

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای