گنجور

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۲۸۳

 

صور قیامت دمید، نالهء مرغان صبح

پردهٔ دل ها درید، چاک گریبان صبح

عاشق بیدار یافت دولت دیدار را

دیدهٔ بیدار برد، فیض گلستان صبح

چون دم عیسی دهد، مرده دلان را حیات

[...]

حزین لاهیجی