گنجور

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۸۲ - به یکی از منسوبان خود به فراهان نوشته

 

دور جوانی گذشت نوبت پیری رسید

برق یمانی بجست گرد نماند از سوار

قائم مقام فراهانی
 
 
sunny dark_mode