گنجور

شعرهای با وزن «مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور)» و حروف قافیهٔ «البگردد»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۴

 

یاد تو ما را چو در خیال بگردد

عقل پریشان شود، ز حال بگردد

چون تو پسر مادر سپهر نزاید

گرد جهان گر هزار سال بگردد

ماه نبیند ستاره‌ای چو جبینت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای