گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۳۵

 

سر سرگشته سودای تو دارد

هوای قد و بالای تو دارد

سری دارد به عالم پر ز سودا

که این سر نیز در پای تو دارد

اگر رای تو بر خون دل ماست

[...]

جهان ملک خاتون