گنجور

ملک‌الشعرا بهار » قصاید » شمارهٔ ۲۳۱ - گرسنه

 

شاها تا کی بود بهار گرسنه

خائن سیر و درستکار گرسنه‌؟

خرمگس و عنکبوت و پشه و زنبور

آن همه سیرند و نوبهار گرسنه

آنکه کند سفلگی شعار، بود سیر

[...]

ملک‌الشعرا بهار