گنجور

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الملک و البراهمة » بخش ۱۹

 

روز مبارک شد و مراد برآمد

باز چو اقبال روزگار درآمد

نصرالله منشی
 
 
sunny dark_mode