گنجور

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الاسد و الثور » بخش ۲۸

 

از عهده عهد اگر برون آید مرد

از هرچه گمان بری فزون آید مرد

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب البوم و الغراب » بخش ۱۶ - سرانجام بومان

 

شاد شو ای منهزم، که در مدد تو

حمله تایید و رکضت ظفر آید

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الاسد و ابن آوی » بخش ۲

 

در نسیه آن جهان کجا بندد دل

آن را که بنقد اینجهانش تویی؟

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الملک و البراهمة » بخش ۱۹

 

روز مبارک شد و مراد برآمد

باز چو اقبال روزگار درآمد

نصرالله منشی
 
 
sunny dark_mode