گنجور

شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴ - من نخواهد شد

 

رقیبت گر هنر هم دزدد از من من نخواهد شدبه گلخن گر چه گل هم بشکفد گلشن نخواهد شد
مگر با داس سیمین کشت زرین بدروی ورنهبه مشتی خوشه درهم کوفتن خرمن نخواهد شد
حجابی نیست در طور تجلی لیکن اینش هستکه محرم جز شبان وادی ایمن نخواهد شد
برو از هفت خط نوشان پای خم می میپرسکه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شهریار