گنجور

ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۴

 

نگاری دلبری دارم چو زلف خود ز من سرکش
به جان قربان شدم او را نمیگیرد دلم ترکش
ز حد بگذشت مشتاقی به جام باده ی باقی
لبالب کن قدح ساقی به یاد لعل او درکش
بر آن سرو سیم اندام اگر در بر کشی روزی
نه قد سرو دلجو جو و نه ناز صنوبر کش
گر آن آیینه روی از […]


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن حسام خوسفی