گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «تییابد»

 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۵۲۴

 

سپهر سفله پرور در شکستم راحتی یابد

همانا این هما از استخوانم لذّتی یابد

به قتلم چون کمربندی، مکن آگه ترحم را

مباد این خصم سنگین دل مجال فرصتی یابد

فرامش می کند ما را به وصلت چون رسد قاصد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی