گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۵۳۵

 

خدا را چند سوزم زآتش بی مهری آن مهبدی صبری مرا یا با من او را مهربان گردان


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی