گنجور

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۳۷

 

درین دریا درآ با ما و عین ما به ما میجو
چه می خواهی ازین و آن خدا را از خدا می جو
عجب حالیست حال ما که گه موجیم وگه دریا
به هرصورت که بنماید از آن معنی ما می جو
خراباتست و رندان مست و ساقی جام می بر دست
حریفی گر همی جوئی بیا آنجا مرا می […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی