گنجور

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۲۷

 

بما آن صوفی ببریده بینی
بغیر از عجز و مسکینی ندارد
نشاید جرم خود بینی بروبست
که آن بیچاره خود بینی ندارد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی