گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی)» و حروف قافیهٔ «ینمحالاست»

 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۹

 

به باغم بی رخت تسکین محال است

تماشای گل و نسرین محال است

چو گل پنهان شود در پرده ناز

قرار از بلبل مسکین محال است

به ترک دوست فرماید خرد لیک

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی