گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱۶

 

من آن شمعم که اشکم آتشین بیکه هر سوته دلی حالش همین بی
همه شب گریم و نالم همه روزبیته شامم چنان روزم چنین بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱۷

 

زدست عشق هر شو حالم این بیسریرم خشت و بالینم زمین بی
خوشم این بی که موته دوست دیرمهر آن ته دوست داره حالش این بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر