گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۸۳

 

چو دولت خواهد آمد بنده‌ای راهمه بیگانگانش خویش گردند
چو برگردید روز نیکبختیدر و دیوار بر وی نیش گردند


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی