گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۹۲

 

هر آنکس مال و جاهش بیشتر بیدلش از درد دنیا ریشتر بی
اگر بر سر نهی چون خسروان تاجبه شیرین جانت آخر نیشتر بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۹۳

 

هر آنکس با تو قربش بیشتر بیدلش از درد هجران ریشتر بی
اگر یکبار چشمانت بوینمبجانم صد هزاران نیشتر بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر