گنجور

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » غم راهی نشاط آمیزتر کن

 

غم راهی نشاط آمیزتر کن

فغانش را جنون انگیزتر کن

بگیر ای ساربان راه درازی

مرا سوز جدائی تیز تر کن


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری