گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۲۶

 

اگر دردم یکی بودی چه بودیوگر غم اندکی بودی چه بودی
به بالینم طبیبی یا حبیبیازین هر دو یکی بودی چه بودی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر