گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی)» و حروف قافیهٔ «ونمیطپددل»

 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۵۷۵

 

چه گویم کز غمت چون می طپد دل

چو صید غرقه در خون می طپد دل

ز روی لطف دستی بر دلم نه

ببین کز دست تو چون می طپد دل

ز مرغی کافتد اندر دام صیاد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی