گنجور

اقبال لاهوری » پیام مشرق » ترا درد یکی در سینه پیچید

 

ترا درد یکی در سینه پیچید

جهان رنگ و بو را آفریدی

دگر از عشق بیباکم چه رنجی

که خود این های و هو را آفریدی


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری