گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۲۲

 

همه دل ز آتش غم سوتنی بیبهرجان سوز هجر افروتنی بی
که از دست اجل بر تن قبائیاگر شاه و گدائی دوتنی بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر