گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۱

 

بعالم کس مبادا چون من آئینمو آئین کس مبو در دین و آئین
هر آنکو حال موش باور نمیبومو آئین بی مو آئین بی مو آئین


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر