گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳۹

 

سر سرگشته‌ام سامان ندارهدل خون گشته‌ام درمان نداره
به کافر مذهبی دل بسته دیرمکه در هر مذهبی ایمان نداره


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر