گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۰۱

 

نصیب کس مبو درد دل موکه بسیاره غم بی‌حاصل مو
کسی بو از غم و دردم خبردارکه دارد مشکلی چون مشکل مو


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۰۲

 

نیا مطلق بکارم این دل موبجز خونابه اش نه حاصل مو
داره در موسم گل جوش سوداچه پروایی کره اینجا دل مو


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر