گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۲۸۰

 

صبا آمد ولی دل باز نامدغریب ما به منزل باز نامد
دل مارفت با محمل نشینیرود جان هم که محمل باز نامد
به عشقم مست بگذارید زیراککس از میخانه عاقل باز نامد
نصیحت زندگان را کرد بایدکز افسون مرغ بسمل باز نامد


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی