گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۲

 

مو کز سوته دلانم چون ننالممو کز بی حاصلانم چون ننالم
بگل بلبل نشیند زار نالدمو که دور از گلانم چون ننالم


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر