گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۶۰

 

بی تو تلواسه دیرم ای نکویارزهر در کاسه دیرم ای نکویار
میم خون گریه ساقی ناله مطربمصاحب این سه دیرم ای نکویار


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر