گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۸۲

 

اگر مستان هستیم از ته ایمانوگر بی پا و دستیم از ته ایمان
اگر گبریم و ترسا ور مسلمانبهر ملت که هستیم از ته ایمان


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر