گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱

 

ته که می‌شی بمو چاره بیاموجکه این تاریک شوانرا چون کرم روج
کهی واجم که کی این روج آیوکهی واجم که هرگز وا نه‌ای روج


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر